Zarządzenia 2014
Zarządzenie nr 2

Zarządzenie nr 2 - w sprawie powołania zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole podstawowej.

 
Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3 - w sprawie powołania zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego w publicznym gimnazjum.

 
Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 4 - w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w celu przeprowadzenia sprawdzianu w roku szkolnym 2013-2014.

 
Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5 - w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie w roku szkolnym 2014-2015.
Załącznik nr 1 - regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.
Załącznik nr 1 - zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.
Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 
Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 6 -  w sprawie wprowadzenia Zasad rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Łęgu Probostwie.
Oferta edukacy jna Publicznego Gimnazjum w Łęgu Probostwie.
Załącznik nr 1 - Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Łęgu Probostwie.
Załącznik nr 1 - zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Łęgu Probostwie.
Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Łęgu Probostwie.
Załącznik nr 3 - wstępna deklaracja.

 
Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 7 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014-2015.

 
Zarządzenie nr 8

Zarządzenie nr 8 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2014-2015.

 
Zarządzenie nr 9

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w celu przeprowadzenia egzaminu w roku szkolnym 2013-2014.

 
Zarządzenie nr 10

Zarządzenie nr 10-2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Załącznik do zarządzenia nr 10/2014 - Umowa użyczenia.

 
Zarządzenie nr 11

Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 


free poker