Spacer edukacyjny. Przygotowanie do panelu koleżeńskiego.

Szkoła Ucząca Się - Kalendarium wydarzeń

Spacer edukacyjny służy zdiagnozowaniu pewnych zjawisk i znalezieniu satysfakcjonujących  rozwiązań. Pomysł został zaczerpnięty m.in. z pracy lekarzy i jest stosowany w najlepiej rozwiniętych systemach oświatowych na świecie. „Przedmiotem” spaceru jest zagadnienie, które nauczyciele uznają za ważne i warte obserwacji. W ustalonym dniu zespół rusza na spacer po szkole. Nauczyciele wchodzą do różnych klas, uczestniczą w całych lekcjach lub tylko w ich fragmentach. Starają się nie przeszkadzać uczniom w pracy. Po  spacerze członkowie zespołu spotykają się aby zebrać, omówić obserwacje i opisać zaobserwowane wzorce. Kolejnym krokiem jest analiza wzorców i wyciągnięcie wniosków do dalszych działań. Jak badania potwierdzają jest to praktyka edukacyjna  dla nauczycieli, wspierająca oraz monitorująca zachodzące pod wpływem strategii zmiany w uczeniu się i nauczaniu uczniów.
Dla nas szkolenie, które poprowadził trener Centrum Edukacji Obywatelskiej p. Małgorzata Borowska-Leszczyszyn to kolejny etap na drodze ubiegania się o tytuł Szkoły Uczącej Się. Grupa nauczycieli pracujących w Całościowym Rozwoju Szkoły poziom zaawansowany (panie:  Joanna Bryk, Marzenna Dąbrowska, Małgorzata Dziekańska, Małgorzata Jankowska, Teresa Tatuch, Małgorzata Witkowska, Mirosława Zgódka-Wiśniewska)  w sobotę 19 listopada br. wybrała się do Olsztyna, by tam z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 15 uczestniczyć  w zajęciach dotyczących tej pionierskiej metody oraz poznać założenia panelu koleżeńskiego - wizyty innych szkół w naszej placówce przed przyznaniem tytułu.
Marzenna Dąbrowska
Rzecznik SUS

 
free poker