OK Zeszyt.

Szkoła Ucząca Się - Sprawozdania

OK Zeszyt to inicjatywa Danuty Sterna pracującej w programie Szkoła Ucząca Się (prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności), a w naszej placówce był prowadzony na lekcjach matematyki w dwóch klasach.

 

W klasie czwartej jako dodatkowy służący utrwaleniu czterech działań sposobem pisemnym, zaś w drugiej towarzyszył nam na zajęciach. Zamieszczaliśmy w nim: kryteria do działu, efekty zadań na koniec lekcji sprawdzających opanowanie kryteriów oraz zadań na dobry początek(świadczących, czy oprócz zrozumienia materiału z poprzednich zajęć, nastąpił proces zapamiętania). Uczniowie dokonywali samooceny, oceny koleżeńskiej. Informacje zwrotne były pozyskiwane od nauczyciela, ale i kolegów. Na koniec działu zamieszczali mapy myślowe i refleksje.
Udział w tym projekcie zaowocował docenieniem z zewnątrz:
1. Udziałem w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Młodzieżowych na Zamku Królewskim w Warszawie 14 czerwca 2016r. Nasze stoisko cieszyło się powodzeniem. Zanotowaliśmy dużą liczbę odwiedzających je i podziwiających nasze zeszyty. Uczniów reprezentowali przedstawiciele klasy czwartej w osobach: Dominika Grotkiewicz i Kacper Łaciński oraz drugiej gimnazjum- Julia Ciarka. Ja zaś uczestniczyłam  w panelu dyskusyjnym podczas Ogólnopolskiej Konferencji SUS .
2. Jesteśmy w kilku rozdziałach książki Danuty Sterna ( na blogu, ale ma być w wersji drukowanej), Jeden z rozdziałów jest poświęcony tylko naszym rozwiązaniom.  
3. Zostałam zaproszona na szkolenie dotyczące OK zeszytu celem dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Przede wszystkim jednak, co podkreśli w ewaluacji uczniowie OK zeszyt pomaga im się uczyć i widzieć swój progres.
Marzenna Dąbrowska

 

 

 

 
free poker