Mamy krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

szkoła promująca zdrowie - SzPZ

W maju 2006 roku podsumowaliśmy nasze działania w zakresie promocji szeroko rozumianego zdrowia i postanowiliśmy ubiegać się o wojewódzki certyfikat. Zgodnie z procedurą rozpoczęliśmy starania  o przyjęcie do Mazowieckiej Sieci Szkół.

W czerwcu, po wcześniejszym zapoznaniu się z koncepcją SzPZ, opracowaliśmy program „Odżywiaj się zdrowo, żyj sportowo - sukces rodzinny” uwzględniający cztery aspekty zdrowia. Realizowaliśmy wiele przedsięwzięć    dla całej społeczności szkolnej. Z każdym rokiem mieliśmy coraz lepsze i ciekawsze pomysły na realizację założeń programu. Koordynator ukończył szkolenie w czerwcu 2008 roku, a swoje osiągniecia zaprezentowaliśmy licznie przybyłym gościom już 5 lutego 2009r. Nasze działania objęły szersze spektrum niż wymagały tego procedury. Przeprowadzono badanie czterech z pięciu standardów( w tym jednego dwukrotnie). Mimo, iż nie było to konieczne, okazało się jednak przydatne do zdiagnozowania placówki i do monitorowania naszej efektywności. Wojewódzki certyfikat otrzymaliśmy 7 października 2009 roku. Modyfikowaliśmy swoje działania opierając się na faktach i dowodach, łącząc badania i praktykę. Zaczęliśmy realizować sprawdzone programy i wypracowywać swoje, skuteczne praktyki, dokonując systematycznej ewaluacji. Zdobywaliśmy nowe doświadczenia i dzieliliśmy się wiedzą z innymi. Należąc do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie, posiadając certyfikat wojewódzki tej sieci 3 lata, dokonaliśmy ewaluacji działań w obszarze pięciu standardów     i zorganizowaliśmy prezentację publiczną  27 listopada 2012r.  Otrzymaliśmy rekomendację i  10 grudnia 2013 roku        w  Ministerstwie Edukacji Narodowej znaleźliśmy się w gronie 13 wyróżnionych szkół z całej Polski krajowym certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie  jako jedyna i pierwsza placówka z Mazowsza.

 


Od prawej Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN, Mirosława Zgódka-Wiśniewska, dyrektor ZS w Łęgu Probostwie, Marzenna Dąbrowska, wicedyrektor ZS w Łęgu Probostwie, szkolny koordynator SzPZ, Elżbieta Dworakowska, szkolny koordynator SzPZ, prof. Barbara Woynarowska, koordynator SzPZ

 
free poker