Konferencja Regionalna „Jak oceniać, by wspierać ucznia” w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.

Szkoła Ucząca Się - Sprawozdania

Czwartego  czerwca 2013 roku w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie spotkali się przedstawiciele: Zespołu Szkół w Drobinie, Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie, Gimnazjum w Nowej Górze, Szkoły Podstawowej w Nowej Górze, Szkoły Podstawowej w Staroźrebach, Gimnazjum w Sannikach, Gimnazjum w Duninowie, Przedszkola w Łęgu Probostwie, Zespołu Szkół  w Ciachcinie, Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, Szkoły Podstawowej  w Bielsku, Gimnazjum w Bielsku, Gimnazjum w Łącku, Szkoły Podstawowej w Brudzeniu, Gimnazjum  w Bodzanowie, Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

Wśród zaproszonych gości byli obecni również Burmistrz Miasta i Gminy Drobin p. Sławomir Wiśniewski, przedstawiciel MSCDN w Płocku p. Aleksandra Banach- Kaźmierczak, trener Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie  p. Ewa Borgosz.
Celem konferencji było poznanie i przypomnienie elementów Oceniania Kształtującego, roli  i zastosowania informacji zwrotnej, zademonstrowanie technik oraz zachęcenie uczestników do stosowania OK w ich pracy z uczniami.
Trenerka CEO przeprowadziła lekcję o Ocenianiu Kształtującym metodami, technikami OK. Uczestnicy używali świateł, rozmawiali w parach, byli losowani do udzielania odpowiedzi za pomocą patyczków, a przede wszystkim zostali zapoznani z celami, nacobezu. W drugiej części zajęć został zaprezentowany film ,w którym wykorzystano fragmenty lekcji w klasie I u p. Małgorzaty Jankowskiej, V u p. Marzenny  Dąbrowskiej i VI a u p. Małgorzaty Witkowskiej. Tematem przewodnim były techniki, metody i ich różne formy zastosowań w procesie lekcyjnym. Następnie dyrektorzy, przedstawiciele szkół podzielili się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu OK zwracając uwagę, że czynnikiem sprzyjającym jest pozyskanie grupy osób, które zainicjują działania w placówce.
Dyrektor ZS w Łęgu Probostwie p. Mirosława  Zgódka-Wiśniewska oraz koordynator Sieci Mazowsze p. Marzenna Dąbrowska  zaprezentowały innowacyjne rozwiązanie dotyczące rozłączenia form oceniania, czyli tzw. prac zielonych i czerwonych. Uczniowie do pracy zielonej otrzymują informację zwrotną od nauczyciela w formie pisemnej, z którą pracują przez tydzień, dwa,  a następnie piszą pracę czerwoną ocenioną stopniem. Placówka prowadzi obecnie badania nad skutecznością informacji zwrotnej.
Uczestnicy konferencji otrzymali od organizatorów materiały: prezentacje o informacji zwrotnej, systemowym wprowadzeniu zmian, czyli wdrażaniu Oceniania Kształtującego w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie, film o  metodach, technikach OK na przykładowych lekcjach. Podsumowali zajęcia za pomocą walizki - co ze sobą zabieram, a następnie p. Ewa Borgosz i p. Mirosława Zgódka-Wiśniewska wręczyły zaświadczenia wydane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Jako organizatorzy pragniemy podziękować:
- Dyrektorowi Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie p. Agnieszce Wierzchowskiej za popularyzację innowacyjnych metod nauczania i wsparcie okazane ZS w Łęgu Probostwie w organizacji Konferencji Regionalnej „Jak oceniać, by wspierać ucznia”,
- Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin p. Sławomirowi Wiśniewskiemu za wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości w oświacie;
- Dyrektorowi MSCDN w Płocku p. Grzegorzowi Skwarnie i p. Aleksandrze Banach –Kaźmierczak za otwartość na działania oświatowe w środowisku lokalnym,
- Centrum Edukacji Obywatelskiej i trenerce p. Ewie Borgosz za współorganizację konferencji,
- Dyrektorom Szkół: p. Bożenie Woźniak, p. Dariuszowi Wachowicz, p. Pawłowi Adamkowskiemu, p. Dorocie Gałka, p. Marzenie Wasilewskiej- Łopata, p. Marii Kluge, p. Arlecie Iwańskiej, p. Agnieszce Czajkowskiej, p. Krzysztofowi Różańskiemu, p. Andrzejowi Sobiesiak, p. Dariuszowi Woźniak, p. Jolancie Trojanowskiej, p. Elżbiecie Pawłowskiej, p. Marii Bożykowskiej, p. Renacie Popis, p. Donacie Patora, p. Marii Kamińskiej za udział lub umożliwienie uczestnictwa  Przedstawicielom RP w Konferencji.
Mirosława Zgódka – Wiśniewska - Dyrektor ZS w Łęgu Probostwie
Marzenna Dąbrowska - koordynator Sieci Mazowsze
Jesteśmy otwarci na współpracę.

Kontakt : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
free poker