Drugie śniadanie z nauczycielem.

Akcja pod w/w hasłem jest jednym z działań, które podjęliśmy w tym roku szkolnym w ramach realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie. Celem jest kształtowanie racjonalnych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży zapobiegających nadwadze i otyłości.

W organizację włączyła się Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Panie kucharki. Po pierwszej godzinie lekcyjnej spożywają posiłek dzieci z klas I – III ; na następnej przerwie uczniowie z  klas IV – VI a potem  młodzież gimnazjalna. Z punktu widzenia zdrowia dziecka na II śniadanie najkorzystniejsze są urozmaicone kanapki uzupełnione owocem lub warzywem o co starają się zadbać rodzice naszych wychowanków. Uczniowie przynoszą z domu posiłek a w szkole otrzymują do niego ciepłą herbatę sponsorowaną przez Radę Rodziców a przygotowywaną przez Panie kucharki. W stołówce wraz z uczniami są oczywiście nauczyciele pomagając szczególnie najmłodszym przy korzystaniu z termosów. Początki jak zawsze nie były łatwe, ale teraz II śniadania w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie  stały się codziennymi obiadami czwartkowymi.
Mamy nadzieję, że dzieci nauczone w ten sposób prawidłowych nawyków żywieniowych w przyszłości  same będą dbały o odpowiednie odżywianie, kulturę jedzenia i będą przekazywały tę wiedzę następnym pokoleniom.

 

 

 

 

 

 
free poker