1 procent dla szkoły.

 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele i wszyscy sympatycy

ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘGU PROBOSTWIE

Nasza szkoła po raz czwarty uczestniczy w akcji


Zebrane środki w latach:

 

2009 r. - środki zebrane od darczyńców - 1786,04 zł, środki do wykorzystania - 964,53 zł

2010 r. - środki zebrane od darczyńców - 1603,10 zł, środki do wykorzystania - 1103,10 zł

2011 r. - środki zebrane od darczyńców - 640,90 zł, środki do wykorzystania - 140,90 zł

Łącznie - środki zebrane od darczyńców - 4030,04 zł,

środki do wykorzystania - 2208,53 zł.

Serdecznie dziękujemy.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo do przekazania na rzecz szkoły 1 procenta podatku,

prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu poświadczenia,

dzięki któremu będziemy mieli większą kontrolę nad wpływającymi na rzecz szkoły pieniędzmi.

Nasz numer identyfikacyjny 600000058365

Jesteśmy Partnerami Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „ Przyjazna Szkoła” za pośrednictwem którego możecie przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej szkoły. Przekazane przez Was pieniądze będą wykorzystane na wsparcie naszej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, organizację zajęć pozalekcyjnych, zespołów tanecznych, wsparcie sportu, edukacji, ekologii jak również malowanie sal, remonty klas i wiele innych zadań. Możliwości wykorzystania pozyskanych pieniędzy jest wiele i na co zostaną przeznaczone zadecydujemy wspólnie.

Jak to zrobić?

Nie trzeba nic wpłacać. Wystarczy tylko zdecydować czy przekazać 1% podatku naszej szkole i w deklaracji PIT wpisać dane według poniższego wzoru. W pozycji 124. NR KRS 0000031762. W pozycji 126. Cel szczegółowy - 600000058365, ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU PROBOSTWIE.


Urzędy Skarbowe przekażą wnioskowane przez Państwa kwoty Stowarzyszeniu. Jeżeli zdecydujecie Państwo przekazać 1 % podatku naszej szkole, to bardzo prosimy o wypełnienie „ potwierdzenia przekazania” (druki dostępne w szkole) i złożenie go w sekretariacie szkoły celem weryfikacji ze Stowarzyszeniem jak również w celu sporządzenia LISTY ZBIORCZEJ.

Stowarzyszenie „ Przyjazna Szkoła” udostępnia wszystkim darmowy program do wypełnienia zeznań PITów 2010.

http://www.ps.org.pl

Co dalej?

Przekazane przez Państwa środki zostaną przekazane przez Urzędy Skarbowe za pośrednictwem Stowarzyszenia na konto naszej szkoły ( Nr konta 46132000220112600000058365). 75%-100% sumy wraca do placówki po podpisaniu umowy na realizację zaplanowanych przez szkołę działań i jej finansowym rozliczeniu. Ta procedura umożliwi Państwu wgląd w przekazane środki i sposób ich wykorzystania przez szkołę.

O Akcji , wysokości naszych zebranych środków można dowiedzieć się na stronach:

www.ps.org.pl oraz www.zsleg.pl

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICTWA W AKCJI

„ 1% DLA MOJEJ SZKOŁY”

 
free poker