Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie

Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców.

 

Przewodnicząca: Paulina Dąbkowska
V-ce przewodnicząca: Kinga Ligowska
Skarbnik: Anna Kozłowska
Sekretarz: Kamila Jankowska- Żółtowska
Członkowie: Anna Janasz
Marta Korzeniewska
 
free poker