Składka na Radę Rodziców.

Aktualności - Aktualności

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:
-20 zł na pierwsze dziecko uczące się w naszej szkole
- 10 zł na drugie i kolejne dziecko uczące się w naszej szkole.
Składkę można wpłacać do 28 stycznia 2022r. do wychowawcy lub indywidualnie na konto RR( z podaniem nazwiska i klasy dziecka).
BSMAZOWSZE w Płocku/o. Drobin: 06 9042 1068 0420 0303 2000 0010.

Przypominamy, iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego rodzica. Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem. Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę a poziom wpływu świadczy o Państwa zrozumieniu potrzeb i poczuciu solidarności w naszych działaniach.

Z poważaniem
Prezydium RR

 
free poker