Zarządzenia dyrektora szkoły

Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2022

 

 

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 2 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w roku szkolnym 2022/2023”

 

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 2.02.2022r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 17.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 1 września 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbioru i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie

 

 

Zarządzenie Nr 3/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie

z dnia 8 marca 2021r.

w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w celu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 
free poker