PRZYRODA – TWÓJ PRZYJACIEL.

Organizacje - Liga Ochrony Przyrody

W ramach działań SKLOP odbył się konkurs ekologiczny  pod hasłem: „PRZYRODA – TWÓJ  PRZYJACIEL”, którego tematem wiodącym było „PIĘKNO, KTÓRE ZNAMY I CHRONIMY”.

 

Współpracowaliśmy  w tym zakresie z OKRĘGIEM   LIGI  OCHRONY  PRZYRODY  W  PŁOCKU.
Cele konkursu:
• przedstawienie w formie plastycznej lub fotograficznej piękna otaczającej nas przyrody, wyjątkowo cennych obiektów przyrodniczych flory, fauny oraz krajobrazu,
• motywowanie dzieci i młodzieży do poznawania otaczającej przyrody i zdobywania nowej wiedzy przyrodniczej,
• pogłębienie wiedzy o różnorodności gatunków roślin i zwierząt chronionych,
• rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci i młodzieży,
• rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
Mimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej ograniczeniami epidemiologicznymi podjęliśmy się zadania.
W konkursie udział wzięło 13 uczniów.
Z klas I – III – 7 uczniów
Z klas IV – VIII – 6 uczniów.
Zarząd Okręgu LOP w Płocku nagrodził prace następujących uczestników:
- III MIEJSCE
- Lemanowicz Szymon – klasa III
- Baranowski Patryk – klasa VI B
- Dymek Miłosz – klasa VI B
WYRÓŻNIENIA
- Maja Witkowska – klasa I
- Błażej Dymek – klasa I
Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali punkty za uczestnictwo.
Dziękuję za zaangażowanie, gratuluję i zachęcam do uczestnictwa w konkursach.
Opiekunka SKLOP:
Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker