Sprawozdanie z działań Klubu Szkół Unicef.

Organizacje - Klub szkół UNICEF

Sprawozdanie Publicznego Gimnazjum w Łęgu Probostwie z działań Klubu Szkół Unicef w roku szkolnym 2010/2011.

 

Cyklicznie jako szkoła uczestniczymy w programach Unicef, stąd szkolny klub wolontariusza podjął decyzję, że chcemy pracować pod patronatem tejże organizacji. Zapisaliśmy się do klubu.  W ramach przynależności do klubu jesteśmy zobligowani uczestniczyć w przynajmniej jednej akcji organizowanej przez Unicef w roku.  Uczniowie postanowili realizować akcję Dostrzec innych.  Zapoznaliśmy się  z tą tematyką podczas tygodnia Unicef-u (7- 11 lutego 2011 r.), zagospodarowując uczniom przerwy. Wolontariusze najpierw sami zapoznali się z materiałami, a następnie zorganizowali swoim kolegom i koleżankom różne ciekawe formy. Klasy uczestniczyły w projekcji filmów, prezentacji multimedialnych. Ich reprezentanci tworzyli plakaty tematyczne.  Została stworzona gazetka informująca o założeniach Unicef-u, autentycznych historiach, pomocy humanitarnej. Pozyskano materiały papiernicze, a następnie odbył się kiermasz, z którego zebrane pieniążki wpłacono na konto akcji(105 złotych). Wszystkie powyższe formy aktywności były udziałem wolontariuszy, a zajęcia odbywały się od poniedziałku do  piątku na przerwach. W ten sposób również  zorganizowaliśmy atrakcyjne przerwy, co wynikało, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, z potrzeb szkoły. Koordynator projektu zorganizował warsztaty, podczas których wykorzystano dostępne scenariusze. Innowacyjnym pomysłem było porównanie sytuacji polskich i afrykańskich  dzieci w kontekście możliwości korzystania z nauki. W ten sposób chcieliśmy również dodatkowo zmotywować naszych uczniów do nauki.
W drugim semestrze wzięliśmy udział w akcji dotyczącej praw dziecka i Konwencji(drugi raz). Prawem cieszącym się największą popularnością, jak wyszło z sondy, z którego chcą korzystać nasi gimnazjaliści, jest prawo do odpoczynku. Przypomnieliśmy sobie raz jeszcze prawa. Dyskutowaliśmy, które z nich udaje się najczęściej realizować. Doszliśmy do wniosku, że nie jest tak źle, ale systematycznie trzeba je przypominać, żeby wszyscy nasi koledzy mieli świadomość ich. W tym celu stworzyliśmy również gazetkę. Poza tym pamiętając, że można uczyć się poprzez zabawę, zaprojektowaliśmy literki Unicefu. Ujawnił nam się talent w klasie III a gimnazjum- literka U. Zaproponowaliśmy również naszym młodszym kolegom mandale na wyciszenie i rozwijanie twórczości. Bardzo im się spodobały. Naszą akcję rozpoczęliśmy aktywnością fizyczną, a zakończyliśmy artystyczną-sztuką oraz  dyskusją.

 

Opiekun Klubu: p. Marzenna Dąbrowska

 
free poker