Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy.

Organizacje - Polski Czerwony Krzyż

Szkolne Koło  PCK  ogłosiło  konkurs na Stroik  Bożonarodzeniowy.

Celem było kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania dekoracji Bożonarodzeniowych, promowanie wspólnego spędzania czasu przez rodzinę,
rozwijanie inwencji twórczej, prezentowanie osiągnięć artystycznych uczniów i ich rodziców. Wpłynęło 21 prac oryginalnych prac. Komisja powołana przez organizatorów oceniła prace i przyznała
I miejsce pracy wykonanej przez rodzinę Państwa Wujcik
II miejsce pracy wykonanej przez  rodzinę Państwa Gradomskich
III miejsce  pracy wykonanej przez  rodzinę – Państwa Łacińskich; Państwa Kostros i Bończuł
oraz wyróżniła stroiki wykonane przez rodzinę : Państwa Kozłowskich, Państwa Łacińskich, Państwa Sumińskich, Państwa Wiśniewskich. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło w dniu 20 grudnia 2019r. podczas wigilii szkolnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe Dyplomy. Fundatorem nagród było Szkolne Koło PCK.
Elżbieta Dworakowska
Teresa Tatuch

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker