Dzień Głośnego Czytania.

Aktualności - Aktualności

Piętnasty raz w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Głośnego Czytania, który przypada 29 września i jest obchodzony od 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

 

Cel organizowanego od lat Dnia Głośnego Czytania jest w zasadzie jeden: budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów, które jest jedną z podstawowych umiejętności  nabywaną w szkole. Umiejętność ta rozwija język, język z kolei stanowi podstawę myślenia, w tym także matematycznego. Czytanie otwiera dostęp do skarbnicy ludzkiej myśli i wiedzy.
W tym roku nasze hasło brzmiało: ,,Co się w życiu liczy?”, a tematyka dotyczyła wartości. Wielu myślicieli pisało o wartościach. Pojęcie wartości wywodzi się z języka niemieckiego od słów Wert i Wunde, które oznaczają godność, honor, powagę lub godny i wartościowy. Najogólniej można powiedzieć, że wartość to jest to co jest cenne i godne pożądania. Wg I. Koźmińskiej i E. Olszewskiej wartości to:
1. Sprawy ważne , cenne, pożądane
2. Życiowe drogowskazy, mapy i kompasy
3. Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi( wg L.i R. Eyre)
4. Kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów.”
Według autorek książki „ Z dzieckiem w świat wartości” wartości można podzielić na te moralne i pozamoralne. System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, wychowawców w procesie wychowania i stanowi dla każdego człowieka fundament życia, buduje jego osobowość.
Uczniowie klasy II pod kierunkiem nauczycieli przygotowali dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej krótką inscenizację wiersza pt.:,,O wartościach” Joanny Elwartowskiej. Mogły się z niego dowiedzieć czym jest wartość oraz jakie wartości są w życiu cenne i mogą nam służyć jako drogowskazy. Utrwaleniem pojęć - nazw wartości było wysłuchanie czytanej przez ucznia klasy drugiej bajki W krainie wartości. Kolejnym utworem, który uczył dzieci tolerancji była bajka O Zbyszku, którą zaprezentowała dwójka dzieci z klasy drugiej.
Dzień Głośnego Czytania ph. ,, Co się w życiu liczy?” przyczynił się do:
•    kształtowania systemu wartości oraz norm
•    kształtowania pozytywnych postaw społecznych
•    wzbogacił słownictwo dzieci
•     kształtowania umiejętności wyciszenia oraz koncentracji uwagi
•    kształtowania w uczniach sympatii do samych siebie
•    stymulowania procesów poznawczych
•    integracji grupy i uczniów z innych klas
•    zachęcił dzieci do czytania.
Anna Gawińska
Elżbieta Dworakowska

 

 

 

 

 

 

 
free poker