Cyberprzemoc a Ty.

szkoła promująca zdrowie - SzPZ

W dniu 7.03.2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantem aspirantem Krzysztofem Rogowskim.

 

Spotkanie dotyczyło tematu cyberprzemocy i zagrożeń w Internecie. Prelekcja została zainicjowana przez uczniów realizujących projekt gimnazjalny „Cyberprzemoc a Ty” pod opieką pani Aleksandry Witkowskiej - pedagoga szkolnego. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w temacie zagrożeń w Internecie. Temat cyberprzemocy nie jest im obcy. Jak potwierdza ankieta przeprowadzona wśród uczniów, byli oni świadkami, a nawet ofiarami cyberprzemocy. Prelekcja z policjantem dała uczniom wskazówki do bezpiecznego korzystania z sieci, a prezentowane podczas zajęć filmy dały do myślenia nie jednemu z nas.

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker