Zarządzenia dyrektora 2018

Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2018

 

 

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.


Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w celu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w roku szkolnym 2018/2019.

 

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Wycieczek Szkolnych w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.


Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.


Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Stołówki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.


Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 luty 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlicy szkolnej (opieki świetlicowej) w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.


Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 luty 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dyskotek Szkolnych w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.


Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.


Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 11.06.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego działania mające na celu wybór Patrona Szkoły.


Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 29.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 29.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

 

Zarządzenie Nr 21/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli oraz Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych/samorządowych w  Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie. 
free poker