Kalendarium SPZ
Kalendarium SPZ.
szkoła promująca zdrowie - Kalendarium SPZ

Szkoła Promująca Zdrowie –  kalendarium

Rok szkolny 2006/2007

 

 

 • 15 maja 2006 - deklaracja przystąpienia do Mazowieckiej Sieci Szkół

(24 sierpnia 2007)

• czerwiec 2006- opracowanie projektu „ Odżywiaj się zdrowo, żyj sportowo- sukces rodzinny”

• 4 września 2006- powołanie koordynatora i zespołu

• wrzesień- opracowanie planu realizacji projektu na rok szkolny 2006/2007

• wrzesień- październik- przybliżenie społeczności koncepcji SzPZ

• wrzesień – grudzień- ewaluacja działań w zakresie standardu V

• styczeń 2007- diagnoza pod kątem realizacji zadań w ramach SzPZ

• maj, czerwiec 2007- ewaluacja działań w zakresie standardu I i II

Rok szkolny 2007/2008

 

 

• kwiecień-maj 2008- dokonanie ewaluacji działań w zakresie standardu IV

• 10 września 2008- powołanie zespołu i zespołu wspomagającego.

• listopad 2008- dokonanie ewaluacji działań w zakresie standardu V.

 

Rok szkolny 2008/2009

 

 

• Prezentacja publiczna – 5 luty 2009r.

 

Rok szkolny 2009/2010

 

 

• 7 października 2009 roku uzyskanie Wojewódzkiego certyfikatu SzPZ

• Udział w Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w 2009 r.

 

 • opracowanie projektu  Nasze zdrowie w naszych rękach

• Prezentacja dotycząca tworzenia SzPZ dla płockich i okolicznych szkół w ramach spotkania pedagogów w ZSB w Płocku.

 

Rok szkolny 2010/2011

 

• Realizacja projektu „Nasze zdrowie w naszych rękach”

• Dzielenie się wiedzą w zakresie tworzenia SzPZ w Łęgu Probostwie -wizyta koordynatora SzPZ z ZSB w Płocku

 

Rok szkolny 2011/2012

 • Kontynuacja  projektu „Nasze zdrowie w naszych rękach”

 

• I miejsce w województwie za współpracę z rodzicami w ramach realizacji projektu „Trzymaj formę”. Prezentacja osiągnięć na konferencji w Warszawie 22.09.2011r.

• Prezentacja projektu „Trzymaj formę” w PSSE dla warszawskich szkół.

• Udział w II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie 23 listopada 2011r w Warszawie.

• 10 luty 2012r. prezentacja projektu „Trzymaj formę” dla szkół z powiatu gostynińskiego na zaproszenie PSSE w Gostyninie.

• 22.02.2012r. publikacja prezentacji „Trzymaj Formę” podczas spotkania w PSSE w Płocku.

• 2011/2012- ewaluacja działań w zakresie pięciu standardów

 

Rok szkolny 2012/2013

 • Wrzesień 2012- opracowanie programu na lata 2012-2015

• Artykuł w Meritum (nr 3/2012) o doświadczeniach ZS w Łęgu Probostwie w zakresie tworzenia SzPZ.

 • X .2012r. - IV 2013r. akcja Wspólne II śniadanie z nauczycielem

 • 27 listopada 2012 r. publiczna prezentacja Szkoły Promującej Zdrowie

 

 • 26 – 30 kwietnia 2013 r. akcja  pod hasłem „Tydzień Życzliwości” , której celem była promocja kultury słowa, życzliwości, grzeczności w szkole i poza nią

 

Rok szkolny 2013/2014

 

 • 2013/2014 Szkoła podstawowa w programie  ,,WF Z KLASĄ”

 • Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja, szkoła otrzymała grant

realizacja projektu „Szkolne rewolucje w TZ”,

 

 • 10 grudnia 2013 roku  w  Ministerstwie Edukacji Narodowej znaleźliśmy się w gronie 13 wyróżnionych szkół z całej Polski krajowym certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie  jako jedyna i pierwsza placówka z Mazowsza.

 

 • 21 maja 2014r  warsztaty dla przedstawicieli rodziców uczniów klas I – III pod hasłem  Uczenie przyjazne mózgowi

Rok szkolny 2014/2015


 • 28.X – 04.XI 2014r. projekt  Wędka czy rybka ? – wybór należy do CIEBIE czyli Tydzień Nauki o nauce w ZS w Łęgu Probostwie zgodny z  pięcioma standardami SZPZ .

 

 • 9 kwietnia  2015r.  udział w III Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Warszawie, na którą przygotowano prezentację multimedialną o podejmowanych w placówce działaniach z różnymi organizacjami i osobami a także film z udziałem uczniów i pracowników jako dobre praktyki.

 

 • 26 maja 2015r. udział w konferencji w Płocku Wiem co jem – jak wdrażać w szkole od 1 września 2015r nowe prawo oświatowe w zakresie żywienia. Na zaproszenie Dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty  szkoła prezentowała stoisko ze zdrową żywnością

 

 • maj - czerwiec 2015r. zdiagnozowanie potrzeb w placówce odnośnie odżywiania i aktywności fizycznej. Podjęcie przez Radę Pedagogiczną decyzji o realizacji projektu  Ruch i zdrowe żywienie w szkole.

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 • Realizacja projektu  Ruch i zdrowe żywienie w szkole Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, w tym w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

 • 3 października 2015 r. na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Płocku i Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie szkoła uczestniczyła w Targach Zdrowego Życia - Senior 2015 w Płocku

 

 • rok szkolny 2015/2016 „MALI uczniowie idą do szkoły” udział w  projekcie edukacyjno-pomocowym. Szkoła  zdobyła  Certyfikat

Rok szkolny 2016/2017


 • Kontynuacja  projektu  Ruch i zdrowe żywienie w szkole – cały rok szkolny

 

 • Realizacja programu Żyj smacznie i zdrowo pod patronatem MEN

 

 • Szkoła była  współorganizatorem międzyszkolnego konkursu wiedzy Moje zdrowie w moich rękach dla uczniów kl. II i III SP

 

 • czerwiec 2017 podsumowanie  projektu Ruch i zdrowe żywienie w szkole

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 • wrzesień – grudzień   2017 przeprowadzenie  diagnozy szkoły, która była podstawą do planowania działań dla rozwoju SzPZ i wyboru problemów priorytetowych

 

 • W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie nie mają zadawanych do domu pisemnych prac domowych z dnia na dzień. Nauczyciele nie zlecają dodatkowych prac uczniom w czasie weekendów, świąt i ferii. Jednocześnie chętni uczniowie mogą podejmować się odrabiania dodatkowych prac domowych w uzgodnieniu z nauczycielem na własną prośbę. W dalszym ciągu funkcjonują prace domowe pisemne długoterminowe. Czas do tej pory spędzany na odrabianiu pisemnych prac domowych proponujemy poświęcić na życie rodzinne, spotkania z kolegami, realizację własnych pasji i odpoczynek.

 

 • W I semestrze szkoła na zaproszenie rejonowego koordynatora p. Agnieszki Zalech  przygotowała stoisko ze zdrową żywnością i zaprezentowała je w Płocku .

 

 • · Projekt   Zdrowo jem więcej wiem pod Honorowym Patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornahauser-Dudy w trosce o zdrowie młodego pokolenia.  

 • listopad - maj  ogólnopolski turniej Drużyna Energii. 15 maja  szkołę odwiedzili Ambasadorzy Drużyny Energii: Marek Citko, Krzysztof Golonka, Krzysztof Ignaczak i Bartosz Ignacik.

 • 22 marca 2018 r. przedstawiciele naszej szkoły   uczestniczyli w uroczystościach organizowanych  przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej  w Łaszewie, w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie.
 • czerwiec podsumowanie działań w ramach SzPZ

Rok szkolny 2018/2019


 • wrzesień 2018 - podjęcie decyzji przez Radę Pedagogiczną o ubieganiu się  o  Krajowy Certyfikat  Szkoła Promująca  Zdrowie
 • przeprowadzenie autoewaluacji szkoły
 • działania  grupy PaTPort
 • 24. 05.2019r. publiczna prezentacja wyników autoewaluacji
 • czerwiec podsumowanie działań w ramach SzPZ

Rok Szkolny 2019/2020


 • 27 listopada 2019 roku na uroczystej gali w Ośrodku Rozwoju Edukacji otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany na kolejne 5 lat. Znaleźliśmy się w gronie 32 wyróżnionych szkół z całej Polski i 5 szkół na Mazowszu.


 


free poker