Zarządzenia 2015
Zarządzenie nr 11.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr 11- w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad i sposobu prowadzenia inwentaryzacji.

 
Zarządzenie nr 10.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie z dnia 04.11.2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.

 
Zarządzenie nr 9.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

 

Zarządzenie nr 9 - w sprawie wprowadzenia "Szkolnego Systemu Interwencji – procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży" w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 9 - Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży dopalaczami, substancjami psychoaktywnymi, demoralizacją i przestępczością.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DOPALACZAMI, SUBSTANCJAMI PSYCHOAKTYWNYMI, DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ

 
Zarządzenie nr 8.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 8 - w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w celu przeprowadzenia egzaminu.

 
Zarządzenie nr 7.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum w Łęgu Probostwie.

 
Zarządzenie nr 6.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum w Łęgu Probostwie.

 
Zarządzenie nr 5.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 5 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do klasy 1 szkoły podstawowej.

 
Zarządzenie nr 4.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 4 - w sprawie zasad rekrutacji dzieci do szkoły podstawowej w roku 2015/2016.

 
Zarządzenie nr 3.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 3 - w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w celu przeprowadzenia sprawdzianu.

 
Zarzadzenie nr 2.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarzadzenie nr 2 - w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w gimnazjum.

 
Zarządzenie nr 1.
Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2015

Zarządzenie nr 1 - w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole podstawowej.

 


free poker