Zarządzenia 2013
Zarządzenie nr 2

Zarządzenie nr 2 - w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
Procedury realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
Załącznik nr 1 - wezwanie dla rodziców.
Załącznik nr 2 - kontrakt.
Załącznik nr 3 - karta kontroli.
Załącznik nr 4 - upomnienie.
Załącznik nr 5 - wniosek egzekucyjny.

 
Zarządzenie nr 3

Zarządzenie Nr 3 -  w sprawie wprowadzenia polityki  bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób ręczny w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.
Regulamin Polityki Bezpieczeństwa.

 
Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 4 - w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli oraz Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych/ samorządowych.

Załącznik nr 1 - Kodeks etyki nauczyciela.

Załącznik nr 2 - Kodeks Etyki Pracowników Niepedagogicznych/Pracowników Samorządowych w  Zespole  Szkół w Łęgu Probostwie.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.

 
Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5 - w sprawie regulaminu dokonywania okresowych  ocen pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Regulamin oceny pracownika niepedagogicznego.

 
Zarządzenie nr 6

Zarządzenie nr 6 - w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli w  Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.
Regulamin oceny nauczyciela.
Załącznik nr 1 - Kryteria oceny pracy nauczyciela.
Załącznik nr 2 - Karta samooceny nauczyciela.

 
Zarządzenie nr 7

Zarządzenie nr 7 - w sprawie wprowadzenia  regulaminu kontroli zarządczej w  Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.
Regulamin kontroli zarządczej.
Załącznik nr 1 - wykaz dokumentów.
Załącznik Nr 2 - rejestr celów i ryzyk.
Załącznik nr 3 - wykaz obszarów ryzyka.
Załącznik nr 4 - ankieta  samooceny kontroli zarządczej - nauczyciel.
Załącznik nr 5 - ankieta  samooceny kontroli zarządczej - pracownik.
Załącznik nr 6 - ankieta dla dyrektora.
Załącznik nr 7 - oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 


free poker