Spotkanie w ramach Szkół Promujących Zdrowie.
szkoła promująca zdrowie - SzPZ

W dniu 22 marca 2018 r. przedstawiciele naszej szkoły w osobach: Małgorzata Witkowska, Paweł Szymerski oraz uczniowie klasy VII- Krzysztof Gajewski i Adrian Dunal uczestniczyli w uroczystościach organizowanych  przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej  w Łaszewie, w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie.

Więcej…
 
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
szkoła promująca zdrowie - SzPZ

Mazowiecki Kurator Oświaty we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu zorganizował konferencję  naukową „Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga!”

Więcej…
 
Szkolny rajd.
szkoła promująca zdrowie - SzPZ

W dniu 31.03.2017 r. uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w rajdzie pieszym po okolicy Łęga w ramach programy HEPS.

Więcej…
 
Mamy krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
szkoła promująca zdrowie - SzPZ

W maju 2006 roku podsumowaliśmy nasze działania w zakresie promocji szeroko rozumianego zdrowia i postanowiliśmy ubiegać się o wojewódzki certyfikat. Zgodnie z procedurą rozpoczęliśmy starania  o przyjęcie do Mazowieckiej Sieci Szkół.

Więcej…
 

KALENDARIUM WYDARZEŃ

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĘG PROBOSTWO

Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15 maja 2006 - deklaracja przystąpienia do Mazowieckiej Sieci Szkół (24 sierpnia 2007)

czerwiec 2006- opracowanie projektu „ Odżywiaj się zdrowo, żyj sportowo- sukces rodzinny”

4 września 2006- powołanie koordynatora i zespołu

wrzesień- opracowanie planu realizacji projektu na rok szkolny 2006/2007

wrzesień- październik- przybliżenie społeczności koncepcji SzPZ

wrzesień – grudzień- ewaluacja działań w zakresie standardu V

styczeń 2007- diagnoza pod kątem realizacji zadań w ramach SzPZ

maj, czerwiec 2007- ewaluacja działań w zakresie standardu I i II

kwiecień-maj 2008- dokonanie ewaluacji działań w zakresie standardu IV

10 września 2008- powołanie zespołu i zespołu wspomagającego.

listopad 2008- dokonanie ewaluacji działań w zakresie standardu V.

Prezentacja publiczna – 5 luty 2009r.

7 października 2009 roku uzyskanie Wojewódzkiego certyfikatu SzPZ

Udział w Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w 2009 r.

Realizacja programu „Nasze zdrowie w naszych rękach” w latach 2009-2012r.

Prezentacja dotycząca tworzenia SzPZ dla płockich i okolicznych szkół w ramach spotkania pedagogów w ZSB w Płocku.

Dzielenie się wiedzą w zakresie tworzenia SzPZ w Łęgu Probostwie -wizyta koordynatora SzPZ z ZSB w Płocku

I miejsce w województwie za współpracę z rodzicami w ramach realizacji projektu „Trzymaj formę”. Prezentacja osiągnięć na konferencji w Warszawie 22.09.2011r.

Prezentacja projektu „Trzymaj formę” w PSSE dla warszawskich szkół.

Udział w II Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie 23 listopada 2011r w Warszawie.

10 luty 2012r. prezentacja projektu „Trzymaj formę” dla szkół z powiatu gostynińskiego na zaproszenie PSSE w Gostyninie.

22.02.2012r. publikacja prezentacji „Trzymaj Formę” podczas spotkania w PSSE w Płocku.

2011/2012- ewaluacja działań w zakresie pięciu standardów

Wrzesień 2012- opracowanie programu na lata 2012-2015

Artykuł w Meritum (nr 3/2012) o doświadczeniach ZS w Łęgu Probostwie w zakresie tworzenia SzPZ.

 


free poker