Kampania na rzecz matematyki.

Aktualności - Aktualności

PAS Kampania na rzecz matematyki projekt Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Zespół nauczycieli w składzie: p. Anna Gawińska, p. Małgorzata Jankowska , p. Marzenna Dąbrowska został zakwalifikowany do projektu KAMPANIA NA RZECZ MATEMATYKI realizowanego w okresie od lutego do grudnia 2017 r. w 6 Wydziałach MSCDN - Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

Projekt ten jest odpowiedzią na wnioski wynikające z dotychczasowych projektów badawczych IBE, a w jego ramach będą miały miejsce  różnorodne formy doskonalenia zawodowego: konferencje, warsztaty, sieć współpracy, zajęcia otwarte, seminaria, konsultacje, dzięki którym będzie możliwe nabywanie nowych kompetencji, poznanie skutecznych metod i form pracy z uczniami w zakresie nauczania matematyki na miarę wyzwań współczesnej edukacji oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.  Odbyło się już pierwsze seminarium oraz warsztaty, które poprowadził  David Cain. Jak widać na zdjęciach nasz zespół bardzo się zaangażował w rozwiązywanie problemów matematycznych.

 

 

 

 

 

 

 
free poker