Tydzień Języka Ojczystego w naszej szkole.

Aktualności - Aktualności

W ramach obchodów Tygodnia Języka Ojczystego uczniowie naszej szkoły zrealizowali szereg działań mających na celu poszerzenie wiedzy o języku polskim.

 

Gimnazjaliści sprawdzali swoje umiejętności językowe i rozwiązywali przygotowane przeze mnie zadania. Zmierzyli się m. in. z dyktandem, ćwiczeniami frazeologicznymi oraz pytaniami dotyczącymi poprawności językowej. Przy wykonywaniu wspomnianych wyżej zadań doskonalili umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji (np. słowników).
Uczniowie (przy wykorzystaniu programu Tagxedo) wykonali także chmury wyrazowe zawierające sformułowania, w których najczęściej popełniane są błędy językowe.
Przygotowali także ścienne gazetki tematyczne, plakaty, na których można było znaleźć ciekawostki o języku polskim oraz cytaty o języku.
Oprócz wymienionych wyżej działań uczestnicy akcji umieścili na szkolnych korytarzach wyrazy, które na co dzień sprawiały im trudność.

Iwona Strzałkowska

 

 

 

 

 

 
free poker