PaTPORT.

Aktualności - Aktualności

Dnia 7.02.2017 r. nasza szkoła przystąpiła do programu PaTPORT. Włączyliśmy się do działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej do ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, realizowanego w kraju od 2006 r. Wśród uczniów klas gimnazjalnych zgłosiły się do programu 32 osoby chętne do podjęcia działań profilaktycznych. Liderem grupy została Patrycja Sulkowska, a w składa kapitanatu wchodzą: Dominik Pikalski, Klaudia Jóźwiak oraz Dominik  Kaźmierkiewicz. Opiekunami grupy są panie: Aleksandra Witkowska i Marta Rakowska. Głównym celem programu jest tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień. Społeczność ta budowana jest na relacjach wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. Dziękujemy pani dyrektor Ewelinie Jóźwiak oraz liderowi PaT na Mazowszu – Bartoszowi Olęckiemu za zaangażowanie i wspieranie naszej grupy PaTPORT.

 

 

 

 
free poker