Sieć szkół Mazowsze.

Aktualności - Aktualności

Sieć Mazowsze

Koordynator: Marzenna Dąbrowska

Celem nadrzędnym podjętych działań  w I semestrze  roku szkolnego 2010/2011 jest propagowanie stosowania metod aktywnych.

Zrealizowano następujące zadania:

Celem nadrzędnym podjętych działań w roku szkolnym 2010/2011 jest propagowanie stosowania metod aktywnych. Zrealizowano następujące zadania:
1. Zapoznano nauczycieli i społeczności uczniowskiej(prezentacje, gazetka) z wynikami ankiety dotyczącej aktywności uczniów.
2. Odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół(SP Nowa Góra, SP Drobin, SP Rogotwórsk, SP Łęg, Gimnazjum Nowa Góra, Gimnazjum Drobin) na którym podsumowano pracę, wyniki ankiety i opracowano wnioski.
3. Przedstawiciele Samorządów: SP Nowa Góra, SP Łęg, Gimnazjum Nowa Góra, koordynator sieci uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Sieci Szkół w Jachrance w dniach 1-2 października 2010 r.
4. Odbyła się hospitacja „krok w krok” w ZS w Łęgu Probostwie.
5. Zaproszono przedstawicieli sieci z gimnazjum do udziału w szkoleniu zorganizowanym w ZS w Łęgu Probostwie odnośnie organizacji projektu gimnazjalnego w dniu 16 listopada 2010 r(przedstawiciele dziewięciu gimnazjum).
6. Opracowano wstępny regulamin konkursu i gazetki.
7. Zaproponowano nauczycielom tydzień z metodami aktywnymi.
8. Przeprowadzono konkurs literacki A-LEkcja (opowiadanie o lekcji, podczas której zastosowano metody aktywne). Sponsorem nagród była Dyrektor ZS w Łęgu Probostwie p. Mirosława Zgódka-Wiśniewska.
I miejsce w gimnazjum zdobyła Justyna Jaworska(Drobin), II- Michał Grzelak(Łęg Probostwo), III- Rafał Gajewski(Drobin). W szkole podstawowej- I miejsce- Maria Grodkiewicz(Drobin), II- Monika Jakubowska(Drobin), III- Ola Dzikowska(Łęg Probostwo).
9. Dzięki współpraco z CEO 15 nauczycieli z Łęga, Drobina, Rogotwórska uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu „Jak motywować uczniów do nauki?”.
10.  Dyrektorom Szkół koordynator wręczył podziękowania za współpracę, uczniom – nagrody, a opiekunów zaprosił na Ogólnopolską Konferencję we wrześniu 2011r.
11.  Sprawozdanie z pracy sieci zamieszczono na stronie CEO.

Koordynator Sieci:
Marzenna Dąbrowska

 

Zobacz prezentację Power Point

 

 
free poker