Dostrzec innych. Akcja UNICEF.

Aktualności - Aktualności

 

Dostrzec innych.

Celem akcji było uwrażliwienie naszej młodzieży na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej, oraz zapoznanie z trzema obszarami, w ramach których Unicef organizuje pomoc humanitarną: edukacja, woda pitna, żywność.

 

 

 

Cyklicznie jako szkoła uczestniczymy w programach Unicef, stąd szkolny klub wolontariusza podjął decyzję, że chcemy pracować pod patronatem tejże organizacji. Zapisaliśmy się do klubu. Uczniowie postanowili realizować akcję Dostrzec innych  w formie projektu. Jak wynika z naszych doświadczeń odnosimy najlepsze rezultaty, jeżeli działania są skomasowane w krótkim czasie. Stąd decyzja, iż zapoznamy z tą tematyką podczas tygodnia Unicef-u (7- 11 lutego 2011 r.), zagospodarowując uczniom przerwy. Wolontariusze najpierw sami zapoznali się z materiałami, a następnie zorganizowali swoim kolegom i koleżankom różne ciekawe formy. Klasy uczestniczyły w projekcji filmów, prezentacji multimedialnych. Ich reprezentanci tworzyli plakaty tematyczne.  Została stworzona gazetka informująca o założeniach Unicef-u, autentycznych historiach, pomocy humanitarnej. Pozyskano materiały papiernicze, a następnie odbył się kiermasz, z którego zebrane pieniążki wpłacono na konto akcji(105 złotych). Wszystkie powyższe formy aktywności były udziałem wolontariuszy, a zajęcia odbywały się od poniedziałku do  piątku na przerwach. W ten sposób również  zorganizowaliśmy atrakcyjne przerwy, co wynikało, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, z potrzeb szkoły. Koordynator projektu zorganizował warsztaty, podczas których wykorzystano dostępne scenariusze. Innowacyjnym pomysłem było porównanie sytuacji polskich i afrykańskich  dzieci w kontekście możliwości korzystania z nauki. W ten sposób chcieliśmy również dodatkowo zmotywować naszych uczniów do nauki.

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum, jak wynika z obserwacji koordynatora, wolontariuszy byli zainteresowani tematyką. Dla większości z nich były to tematy znane, ale obraz(filmy, prezentacje) i chwila refleksji podczas zajęć, zmotywowały ich do zgłębienia tych zagadnień, jak również wyrażenia chęci do systematycznego uczestniczenia w nich, w takich formach jak, te zrealizowane podczas tygodnia.

Koordynator :

Marzenna Dąbrowska

 

 

 
free poker