Język angielski. I`m going to be famous. Zamierzam być sławny.

 

 

Klasa: VI

Przedmiot : Język angielski

Prowadzący: Joanna Bryk

 

Temat:

I`m going to be famous. Zamierzam być sławny.

 

Kluczowe pytanie dla uczniów:

 • Jak przeprowadzić rozmowę dotyczącą planów na przyszłość?

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

 • uczniowie poznali gramatyczną formę going to służącą do wyrażania swoich planów na przyszłość;
 • uczniowie znają nazwy zawodów, profesji.

 

Cele lekcji:

 • nabycie swobody w umiejętności zadawania podstawowych pytań drugiej osobie,
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania podstawowych informacji dotyczących swoich planów,
 • ćwiczenie umiejętności słuchania.

 

Cele sformułowane w języku ucznia:

 • nauczysz się pytać drugą osobę o jej plany na przyszłość;
 • będziesz wiedzieć jak udzielić informacji dotyczącej zamierzeń swoich i innej osoby;
 • rozwiniesz umiejętność  rozumienia ze słuchu;
 • rozwiniesz umiejętność komunikowania się.

 

NaCoBezu: (co uczniowie będą potrafili po lekcji):

 

 • będziecie potrafili mówić o swoich planach na przyszłość;
 • będziecie umieli zapytać kolegę/ koleżankę o ich plany, zamierzenia;
 • będziecie potrafili przeprowadzić rozmowę tak, aby pozyskać informacje dotyczące przyszłości.

 

Formy pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca w parach.

 

Środki dydaktyczne:

 • nagranie CD,
 • magnetofon,
 • podręcznik,
 • kartki do ćwiczenia komunikacyjnego.

 

Przebieg:

 1. Przywitanie się i sprawdzenie listy obecności. (2 min)2.
 2. Warm up activity (rozgrzewka). Prezentacja pracy domowej (załącznik 1 NaCoBeZU do pracy domowej) przez grupy. Ocena koleżeńska. (10 min)
 3. Podanie tematu lekcji, celów oraz NaCoBeZU. (2 min)
 4. Listening – słuchanie. Uzupełnianie tekstu z lukami na podstawie wysłuchanego materiału. (4 min)
 5. Użycie going to – zdania twierdzące, przeczące i pytania. Nauczyciel wyjaśnia uczniom jak tworzyć pytania, które pozwolą na uzyskanie informacji o plany na przyszłość kolegi / koleżanki. (3 min)
 6. Logic puzzle – praca w parach. Uczniowie muszą rozszyfrować na podstawie podanych zdań kim dana osoba chce zostać w przyszłości. (6 min). Dla uczniów, którzy wcześniej zakończą pracę z tym ćwiczeniem zadaniem jest zapisanie do zeszytu prawdziwych zdań dotyczących planów na przyszłość osób z logic puzzle.
 7. Conversation – ćwiczenie komunikacyjne. Uczniowie pracują w parach. Każdy uczeń otrzymuje 2 kartki – jedna z nich zawiera rozsypani wyrazowe, z których należy ułożyć pytania, druga informacje o postaci w rolę której uczniowie będą musieli się wcielić i odpowiedzieć na pytania kolegi.  Uczniowie rozmawiają nauczyciel  indywidualnie udziela Informacji zwrotnej. (15 min)
 8. Podsumowanie lekcji – zdania podsumowujące. (3 min)
 9. Zakończenie zajęć.
 
free poker