Język angielski. Szkolne zasady.

 

Przedmiot: język angielski

Klasa: II a gimnazjum

Nauczyciel prowadzący: Dominika Wandke

Temat: Szkolne zasady.

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Uczniowie znają: czasowniki modalne: must, mustn’t, should, shouldn’t, can, can’t, zasady konstruowania zdań z czasownikami modanymi, słownictwo związane z komputerami.

 

Cele lekcji:

 

- uczeń korzysta z poznanych wcześniej czasowników oraz słownictwa związanego z komputerami

- uczeń zna czasowniki modalne

- uczeń potrafi układać z rozsypanki zdania z czasownikami modalnymi

- uczeń potrafi tworzyć zdania z czasownikami modalnymi

- uczeń potrafi przygotować slajd do prezentacji o zasadach panujących w szkole

 

Cele sformułowane w języku ucznia:

 

-  potrafię tworzyć zasady używając czasowników modalnych

 

Nacobezu:

 

- znam czasowniki modalne must, mustn’t, should, shouldn’t

- znam słownictwo związane z komputerami

- wiem, że po czasownikach modalnych używam czasownika w bezokoliczniku

- samodzielnie tworze zasady panujące w szkole

- potrafię przygotować prezentację o zasadach panujących w szkole

 

Przebieg lekcji:

 

  1. Sprawdzenie pracy domowej – Odczytanie zdań z czasownikami „nie wolno”, „musisz”, „powinieneś”, „nie powinieneś”
  2. Zadanie na początek: Rozwiązanie krzyżówki z hasłem głównym RULES. Hasła szczegółowe odwołują się do wiedzy z poprzednich lekcji – słownictwa związanego z komputerami.
  3. Wyjaśnienie znaczenia powstałego hasła. Jeżeli uczniowie nie wiedzą, co oznacza słowo RULES, ich zadaniem jest odnalezienie go w słowniku internetowym – pierwsza osoba otrzymuje buźkę.
  4. Przedstawienie tematu i celu lekcji, zapoznanie z nacobezu. Wyjaśnienie, że lekcja ma na celu zastosowanie wiedzy poznanej na poprzedniej lekcji  w praktyce – tworzenie zdań z czasownikami modalnymi, użycie znanych czasowników oraz poznanie nowych, potrzebnych do ułożenia zdań, w konsekwencji zrobienie prezentacji na temat zasad panujących w naszej szkole.
  5. Związek z zadaniem na początek – pytanie do uczniów: w jaki sposób krótko zatytułujemy dzisiejszą lekcję po angielsku jednocześnie tworząc tytuł do prezentacji. Osoba, która wymyśli tytuł jako pierwsza otrzymuje buźkę.
  6. Uzyskanie pożądanej odpowiedzi – SCHOOL RULES
  7. Praca nad prezentacją SCHOOL RULES

a)     uczniowie siedzą w parach przy jednym komputerze

b)    każda para losuje kartkę z jedną zasadą

c)     jedną zasadę, która nie została wylosowana, wspólnie całą kasą tłumaczymy na język angielski

d)    każda para tworzy w programie PowerPoint jedną stronę z wylosowana przez siebie zasadą

e)     uczniowie w parach, korzystając z wiedzy o czasownikach modalnych z poprzedniej lekcji oraz słowników internetowych w celu znalezienie angielskiego odpowiednika danego słowa, układają zdania o zasadach panujących w szkole oraz szukają obrazka lub animacji do stworzenia strony.

f)      Uczniowie zrobione strony w programie PowerPoint przesyłają na jeden komputer

  1. Zadanie: podział uczniów na trzy grupy – pierwsza grupa dwuosobowa zajmuje się zebranie wszystkich stron z zasadami z złączenie ich w całą prezentację, reszta klasy podzielona na dwa zespoły otrzymuje dwie rozsypani wyrazowe. Zadaniem obu grup jest zapisanie wyrazów w poprawnej kolejności i stworzenie zasad. Następnie jedna grupa odczytuje zapisaną zasadę na głos a zadaniem drugiej grupy jest przetłumaczenie jej na język polski.
  2. Podsumowanie zajęć; Pytanie do uczniów: jak powiedzieć „nie wolno rozmawiać”, „musisz się uczyć”, „powinieneś być grzeczny”, „nie powinieneś rozmawiać”. Dokończenie przez uczniów zdania: Po dzisiejszej lekcji potrafię… i odczytanie odpowiedzi przez dwóch uczniów.

10. Zadani pracy domowej – dwa zadania do wyboru spośród zadań na czasowniki modalne.

11. Wspólne obejrzenia przygotowanej prezentacji

 
free poker