Nauczanie zintegrowane. Edukacja polonistyczno - przyrodnicza.

Wypowiedzi dzieci na temat "Nadchodzi wiosna" na podstawie fragmentów tekstu "Tropiciele", ilustracji oraz własnych obserwacji. Poznajemy zwiastuny wiosny. Wyrazy oznaczające nazwy czynności.

Zajęcia: Edukacja polonistyczno - przyrodnicza

Klasa: pierwsza SP

Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Jankowska

 

Temat zajęć: Wypowiedzi dzieci na temat ,,Nadchodzi wiosna” na podstawie fragmentów tekstu ,,Tropiciele’’, ilustracji oraz własnych obserwacji. Poznajemy zwiastuny wiosny. Wyrazy oznaczające nazwy czynności.

 

Cele operacyjne:

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania oznak wiosny: ptaki , kwiaty,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego przez nauczyciela tekstu,
 • wdrażanie do samodzielnych dłuższych wypowiedzi
 • doskonalenie techniki czytania wyrazów,
 • rozwijanie umiejętności określania nazw czynności,
 • kształtowanie postaw proekologicznych,

 

Cele w języku ucznia:

 • będziesz umiał podać przykłady pierwszych oznak wiosny
 • będziesz wiedział, gdzie szukać oznak wiosny

 

Nacobezu:

 • wymienisz oznaki wiosny ; 3 rośliny i 3 ptaki,
 • umieścisz prawidłowo oznaki wiosny na tablicy(obrazek przyrodniczy),
 • połączysz prawidłowo 5 nazw czynności z podanymi wyrazami.

 

Metody pracy:

 • opowiadanie
 • rozmowa kierowana
 • pokaz
 • ćwiczenia praktyczne

Formy pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa jednolita

Środki dydaktyczne:

 • ilustracje
 • teksty literackie
 • zagadki
 • gazetka tematyczna
 • kary pracy
 • nagranie z odgłosami ptaków

Przebieg zajęć.

 

1. Rozwiązanie ( praca w ławkach) w eliminatki literowej-wybieramy się na wiosenny spacer , będziemy stawać na co drugim polu.

Dzieci malują te pola zieloną kredką-powstanie hasło ,,Nadchodzi wiosna”

 

2. Rozmawa w kręgu z dziećmi na temat pogody za oknem.

-uczniowie opisują zaobserwowane zjawiska ( należy wspomnieć o odpowiednim ubiorze stosownie do pory roku)

 

3. Odczytanie uczniom fragmentów tekstu ,,Tropiciele”

-wypowiedzi dzieci na temat opowiadania ukierunkowane pytaniami nauczyciela.

- ustalenie , gdzie jeszcze możemy spotkać wiosnę.

-zamieszczenie kilku przykładów nazw na tablicy( w lesie, na polu, w parku ,

w ogrodzie, w domu, w klasie)

 

4. Prezentacja obrazka przyrodniczego z lukami. Próba ustalenia czego brakuje na tym obrazku?( kwiatów i zwierząt )

 • odczytanie zagadek przyrodniczych,
 • prezentacja obrazków dotyczących haseł do zagadek,
 • wysłuchanie nagrania odgłosów ptaków
 • rozmowa na temat powrotów ptaków,
 • umieszczenie ptaków i kwiatów we właściwych miejscach na obrazku przyrodniczym oraz napisów,
 • odczytanie nazw ptaków i kwiatów.
 • rozmowa o ochronie przyrody

5. Zabawa ruchowo –naśladowcza.

Wybieram losowo 5 uczniów, którzy odczytują nazwy czynności i prezentują uczniom , pozostali uczniowie naśladują je

grabi  , rośnie , wieje , fruwa, budzi się

 

6. Dobieranie odpowiednich nazw czynności.

ptaki                                 sprzątają

krokusy                            skaczą

niedźwiedź                       wracają

zające                               kwitną

dzieci                                budzi się

 

7. Rozdanie karteczek , na których uczniowie zapisują nazwy 3 wiosennych ptaków i 3 wiosennych kwiatów.

 

8. Odczytanie informacji przez kilku uczniów.

Rozdanie kolorowanek (dzieci malują na zajęciach  bądź będzie to ich praca domowa)

 

9. Ocena pracy uczniów-rozdanie zielonych listków

 

10. Podsumowanie w kręgu.

 

 
free poker