Matematyka. Bryły obrotowe wokół nas.

Lekcja: matematyka

Klasa: III gimnazjum

Temat: Bryły obrotowe wokół nas.

Autorka: Marzenna Dąbrowska

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie:

 • podają wzory na objętość brył obrotowych,
 • znają i zamieniają jednostki objętości,
 • podają wzory na pole i obwód koła,
 • znają wartość przybliżoną liczby pi

 

Cele lekcji:

 • obliczanie objętości kuli, walca,
 • wyznaczanie promienia kuli,
 • zastosowanie poznanych wzorów w praktyce

 

Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji:

 • będziecie potrafili obliczyć objętość przedmiotów w swoim otoczeniu o kształcie kuli, walca

 

Nacobezu:

Będziesz potrafił/a:

 • wyznaczyć promień koła, kuli
 • obliczyć objętość przedmiotu o kształcie kuli, walca
 • zamienić jednostki sześcienne na litry

 

Przebieg lekcji (metody i aktywności):

Wprowadzenie.

Praca w parach: Uczniowie przypominają sobie wzory na objętość kuli, walca. Rozwiązują na białych tablicach zadania polegające na podstawieniu danych do wzorów, a następnie wyznaczam osobę do odczytania(zasada niepodnoszenia rąk), a pozostali sprawdzają wyniki.

Zapoznanie uczniów z tematem lekcji oraz celami sformułowanymi w języku ucznia. Podanie Nacobezu.

Pytania motywujące: Jakie przedmioty mają kształt walca, kuli.

 

Zadanie pytania kluczowego i poszukiwanie odpowiedzi (burza mózgów).

 

Podział na grupy, praca w grupach- obliczanie objętości piłek do gier zespołowych( puszek):

 • Zapoznanie się z instrukcją (karta pracy)
 • Rozwiązanie zadania
 • Prezentacja wyniku na forum.
 • Porównanie wyników

Prezentacja „Matematyka w architekturze”- przykłady budowli o kształcie walca.

 

Podsumowanie - zdania podsumowujące:

 • Wiem,…
 • Zaskoczyło mnie, że ....

Zadanie zadania domowego.

 

Kluczowe pytania dla uczniów:

Jak zmierzyć promień kuli? Jaka jest objętość piłek do gier zespołowych?

 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia:

Dla uczniów, którzy wykonali poprawnie zadanie dotyczące objętości piłek, karta pracy z objętością puszek w kształcie walca

 

Praca domowa:

Do wyboru:

 1. Obliczyć objętość garnka i porównać z podaną objętością.
 2. Lub: obliczyć objętość Rotundy w Cieszynie .

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:

Załączniki do pracy w pracy w grupach, prezentacja multimedialna, piłki do gier zespołowych, puszki, sznurki, przybory matematyczne, kalkulatory, białe tablice:

 

Załącznik nr 1

 1. Długość obwodu koła wielkiego: …………….
 2. Oblicz długość promienia: ……………………
 3. Podaj długość promienia w dm :………………….
 4. Oblicz objętość piłki, podstawiając za pi wartość 3,14
 5. Podaj objętość w litrach do dwóch miejsc po przecinku………………

 

Załącznik nr 2

 1. Podstawa- podaj długość okręgu ……………………………
 2. Oblicz promień podstawy: …………………………….
 3. Oblicz pole podstawy
 4. Podaj wysokość puszki…………………………….
 5. Oblicz objętość puszki w litrach( do dwóch miejsc po przecinku)………………………..

 

 
free poker