Maciej Szymerski – najlepszy trzecioklasista z języka angielskiego w powiecie!

Nasze sukcesy - Nasze sukcesy

 

28 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 uczeń naszej szkoły, Maciej Szymerski, wziął udział w VII edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „The Smarters – Brain Twister”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów klas młodszych nauką języka angielskiego oraz zachęcenie do rozwijania swoich umiejętności językowych i poszerzania zasobów wiedzy. Część konkursowa miała na celu badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanego zasobu słownictwa. Zadaniem konkursu było również oswojenie uczniów  z  formą  konkursów  i  sprawdzianów  językowych, a także podniesienie ich samooceny. Konkurs zawierał treści wykraczające poza program nauczania klas I-III. Maciej wykazał się ogromną wiedzą i wspaniale wykorzystał swoje umiejętności, w rezultacie pokonując pozostałych trzecioklasistów. 30 maja 2015 Maciej Szymerski uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie odebrał atrakcyjne nagrody i dyplom za zajęcie I-szego miejsca w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „The Smarters – Brain Twister”.
Dominika Wandke-Burdon.

 

 

 

 

 
free poker