Wycieczka do Drobina.

Organizacje - Szkolna Kasa Oszczędności

7 listopada 2013 r uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców: p. Anny Gawińskiej i p. Elżbiety Dworakowskiej oraz Kierownika Biblioteki Publicznej w Łęgu Probostwie p. Jolanty Kłosińskiej uczestniczyli w innej niż zwykle lekcji – wycieczce do Drobina, która trwała zaledwie 2 godziny.

Celem wyjazdu było poznanie ważniejszych instytucji w gminie, a w szczególności:
- Zapoznanie z instytucją bankową.    
- Wdrażanie uczniów do systematycznego oszczędzania pieniędzy w SKO.
- Zachęcanie wychowanków do korzystania z księgozbiorów różnych bibliotek.
- Zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w miejscach użyteczności publicznej i autobusie.
- Kształtowanie nawyku poszanowania pracy innych ludzi dla wspólnego dobra.
Dzięki ciekawej pogadance, którą przeprowadził dyrektor banku p. Jarosław Pietrzak dzieci poznały krótką historię pieniądza, wiele pojęć bankowych, dowiedziały się o tym, co dzieje się z ich pieniędzmi wpłacanymi na SKO oraz zwiedziły pomieszczenia bankowe. Swoje słownictwo wzbogaciły również o wyrazy będące nazwami pracowników tej instytucji.
Zajęcia uatrakcyjniły pytania ze strony prowadzącego, który każdą poprawną odpowiedź nagradzał upominkiem.
Na koniec wszyscy otrzymali drobne prezenty ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Drobinie.
Kolejnym miejscem, do którego udali się uczestnicy wycieczki była Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie, w której gromadzone są również skarbonki.
Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia biblioteki, zapoznania się z jej księgozbiorem oraz obejrzenia kolekcji skarbonek. Przewodnikami były p. Wiesława Kanigowska – kierownik MGBP i p. Bożena Kozłowska. Dzieci przywiozły i  przekazały prace plastyczne na konkurs ,, Dlaczego warto oszczędzać”, który zostanie wkrótce rozstrzygnięty oraz kilkanaście swoich skarbonek, aby wzbogacić zbiory ,, muzeum”. Również tu czekał na nich słodki poczęstunek. Będąc w pobliżu Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie skorzystaliśmy z zaproszenia przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zbigniewa Kłosińskiego i odwiedziliśmy najważniejszy urząd w mieście. Ciekawa pogadanka p. przewodniczącego poszerzyła wiedzę uczniów na temat roli urzędu, a słodki poczęstunek, pocztówki i balony z herbem Drobina sprawiły dzieciom wiele radości. Uczestnicy wycieczki nie ponosili żadnych kosztów, gdyż dowóz został w całości sfinansowany z % bankowego uczniów oszczędzających w SKO.
A. Gawińska, E. Dworakowska.

 

 

 
free poker