Spotkanie Sieci w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Uczących Się.

Organizacje - Sieć szkół Mazowsze

Spotkanie Sieci w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Uczących Się.
Coroczne spotkanie Sieci szkół odbyło się w weekend 2-3 września 2011 w Serocku. Naszą Sieć Mazowsze reprezentowały: p. Marzenna Dąbrowska- koordynator, p. Edyta Jarzębowska (opiekun SU Gimnazjum w Drobinie), p. Sylwia Kaźmirczak (opiekun SU SP w Drobinie), p. Joanna Bryk (opiekun SU SP w Łęgu Probostwie). Na konferencji spotkali się nauczyciele szkół z czterech Sieci - Kujawy, Mazowsze, Pomorze i Śląsk. Uczestnicy programu pracowali razem z dyrektorami i liderami grup Pomocnych Przyjaciół II edycji programu „Rozwijanie uczenia się i nauczania”. W piątek p.Danuta Sterna poprowadziła dla wszystkich lekcję OK2. Następnie uczestnicy Sieci spotkali się by wymienić się doświadczeniami z ostatniego roku pracy. W sobotę nauczyciele uczestniczyli w lekcjach, prowadzonych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego przez trzy trenerki – p.Danutę Sternę, p.Magdę Swat-Pawlicką oraz p.Aleksandrę Cupok. Lekcję obserwowali dyrektorzy, stosując podczas niej zasady spaceru obserwacyjnego. Na końcowym wykładzie dr Jacek Strzemieczny umożliwił uczestnikom refleksję nad doświadczeniem współpracy i uczenia się od siebie. Nauczyciele znaleźli w oglądanych lekcjach inspirujące, korzystne dla ucznia i nauczyciela techniki oceniania kształtującego.


 
free poker