Zarządzenia 2020

Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2020

 

 

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w celu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

 

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w roku szkolnym 2020/2021”

 

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 5.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

 

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie Szczególnego zachowania w związku z zagrożeniem zachorowania wywołanego koronawirusem

 

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej Na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

 

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania świadectw w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie w dniu 26.06.2020 r.

Załącznik nr do Zarządzenia nr 8/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wdrożenia Procedury wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

Zarządzenie Nr 8/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie

z dnia 23 czerwca 2020r.

w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania świadectw w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie w dniu 26.06.2020r

 
free poker