Zarządzenia 2019

Zarządzenia dyrektora - Zarządzenia 2019

 

 

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 1 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących w celu przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

 


Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w roku szkolnym 2019/2020 ”.

 


Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 12.02.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

 


Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 15.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia „ Szkolnego Systemu Interwencji – procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 


Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.

 


 
free poker