Informacja od Dyrektora szkoły.

Aktualności - Aktualności

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele.

Dyrekcja szkoły informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kontynuuje się dotychczas podjęte działania w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkoły. Jednocześnie informuję, iż od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu przedłużono termin tegoż ograniczenia jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r. Zwracam się z prośbą do rodziców i dzieci o codzienne logowanie się do librusa. Jest to forma komunikacji, która funkcjonuje w naszej szkole.  W e-dzienniku będziecie Państwo i Wasze dzieci otrzymywać, jak do tej pory bardzo ważne informacje dotyczące sposobów realizacji zadań szkoły, proszę więc o systematyczność.

 

Obecny stan jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Zwracam się do Państwa z prośbą o cierpliwość, zrozumienie i współpracę. Nikt tego nie był w stanie przewidzieć. Dyrektor Szkoły i Nauczyciele podejmują wszelkie środki, aby wspomagać uczniów. Zrozumiała jest dla nas również sytuacja rodziców pracujących, którzy po swoich zajęciach odrabiają lekcje z dziećmi. Ustalimy więc zakres treści, uwzględniając min. równomierne obciążenie uczniów i ich możliwości psychofizyczne,  jednak pragnę podkreślić, że w obliczu nowych przepisów nauczyciele od dnia 25 marca 2020r będą zobligowani realizować podstawę programową.  W dniu 22 marca 2020 r. dyrekcja przeprowadziła z nauczycielami wideokonferencję podczas której dyskutowano nad dalszymi formami współpracy i nauczaniem na odległość. W dniu 23 marca 2020 r. odbyła się kolejna wideokonferencja Rady Pedagogicznej z Dyrekcją Szkoły. Omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące organizacji w zakresie realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”. Stosowny dokument został Państwu upubliczniony na e-dzienniku i stronie szkoły. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty od nauczycieli i dyrekcji szkoły.

Szanowni Państwo zwracam się do Państwa z prośbą o cierpliwość w tym trudnym czasie. Wszyscy jesteśmy przerażeni obecną sytuacją panującą w Polsce i na świecie. Pandemia i stan epidemii w naszym kraju spędza sen z naszych powiek, dziś uświadamiamy sobie, co jest w życiu najważniejsze. Dbajmy więc wzajemnie o siebie, swoich bliskich otoczmy szczególną opieką, kierujmy do siebie słowa uznania, wdzięczności i szacunku. #zostań w domu, spacer, ćwiczenia na świeżym powietrzu i pozytywny stan umysłu, pozwolą nam przetrwać te obostrzenia. Dbajmy o higienę i unikajmy tłumów, spotkań towarzyskim.

Z życzeniami zdrowia

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie

Ewelina Jóźwiak

 

 
free poker