Komunikat.

Aktualności - Aktualności

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele.

Dyrekcja szkoły informuje, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kontynuuje się dotychczas podjęte działania w zakresie ograniczenia funkcjonowania szkoły. Jednocześnie informuję, iż od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu przedłużono termin tegoż ograniczenia jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r. Zwracam się z prośbą do rodziców i dzieci o codzienne logowanie się do librusa. Jest to forma komunikacji, która funkcjonuje w naszej szkole. W e-dzienniku będziecie Państwo i Wasze dzieci otrzymywać, jak do tej pory bardzo ważne informacje dotyczące sposobów realizacji zadań szkoły, proszę więc o systematyczność.

 

Dyrektor Szkoły

 
free poker