Nie hałasujemy - zdrowie swoje i innych szanujemy.

Aktualności - Aktualności

3 grudnia odbył się apel informacyjny  dotyczący  bieżących działań  realizowanych w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

Uczestnikami była  społeczność  szkolna oraz przedstawiciele Rady  Rodziców.  Pani  Dyrektor  poinformowała  zebranych o  licznych sukcesach osiągniętych przez szkołę w różnych  dziedzinach i na różnym szczeblu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker