Wycieczka do Płocka.

Aktualności - Aktualności

Dnia  10 grudnia 2019 r. 24 uczniów z klasy drugiej uczestniczyło w wycieczce do Płocka pod opieką wychowawcy oraz nauczyciela wspomagającego.

 

W programie był  film ,, Baranek Shaun” w kinie Przedwiośnie  i ,, Warsztaty kulinarne” oraz zajęcia ruchowe w Centrum Zabaw Happy Parku.
Celem  wyjazdu było ukazanie dzieciom kina jako jednej z form spędzania wolnego czasu, a także  poznanie różnorodności zawodów ludzi pracujących w odwiedzanych miejscach. Następnie uczniowie mieli alternatywną formę aktywnego spędzenia czasu wolnego  poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych i muzycznych w Happy Parku - spotkali się tam również z Mikołajem. Kolejnym punktem dnia były warsztaty kulinarne. Uczestnicy mieli okazję poznać swoje zdolności i predyspozycje kucharskie, a nawet  zastanowić się nad tym ,, Kim będę w przyszłości?”.
Tak jak każdy wyjazd nasza wycieczka była dobrą formą kształtowania właściwych postaw i zachowań w miejscach użyteczności publicznej oraz przyczyniła się do integracji zespołu klasowego. Aktywność ruchowa i zabawy przy muzyce pozytywnie wpłynęły na rozwój kondycji fizycznej uczniów i dobry nastrój.

Anna Gawińka
Elżbieta Dworakowska

 

 

 

 

 

 

 
free poker