Podsumowanie konkursu EkoMonster.

Organizacje - Liga Ochrony Przyrody

Organizatorem konkursu EkoMonster był Poseł na Sejm RP Marek Opioła.

Cele, które przyświecały działaniom to:
• Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego.
• Podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy.
• Zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
• Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.
Uczniowie  mieli za zadanie w drodze klasowej pracy zespołowej stworzyć potwora/maszynę – EkoMonstera , który będzie uosobieniem czterech kluczowych rodzajów zanieczyszczenia powietrza:      niska emisja z domowych pieców, spaliny samochodowe, palenie papierosów, pyły petrochemiczne i przemysłowe
Stworzenie przez klasę instalacji/rzeźby stanowiło punkt wyjścia do rozmowy z dziećmi w jaki sposób możemy się zmierzyć z czyhającymi w powietrzu zagrożeniami.
W konkursie wzięło udział 40 uczniów szkoły podstawowej. Zespoły wykonały 12 prac wykazując się zrozumieniem tematu, kreatywnością i pomysłowością. Do dalszej oceny komisja szkolna wybrała prace następujących uczniów:
- Klasa 4A – Mikołaj Krauze, Damian Sumiński, Dominik Szermach
- klasa 4A – Gabriela Kraśniewska, Sandra Myślińska, Julia Baranowska, Fabian Kaźmierkiewicz, Błażej Topolewski
- klasa 1A – Karol Dąbrowski, Krzysztof Grzelak, Szymon Lemanowicz
Mimo wielkiego wysiłku uczniów i rodziców nie zajęliśmy żadnego miejsca.

Organizator konkursu w szkole:
Małgorzata Witkowska

 

 

 

 
free poker