MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH.

Aktualności - Aktualności

17 maja 2019 r. nasza szkoła gościła uczestników i opiekunów międzyszkolnego  konkursu  MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH, którego celem było  rozwijanie prozdrowotnych zainteresowań wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia, inspirowanie nauczycieli do współpracy, integracja dzieci z różnych placówek.

 

Organizatorem  konkursu była Sekcja Oświaty Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, współorganizatorami  Urząd Miasta i Gminy w Drobinie oraz Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie . W konkursie wzięło udział 12 uczniów  w tym  9 z kl. II i  3 z klas III Szkół Podstawowych w  Cieszewie, Rogotwórsku  i Łęgu Probostwie. Konkurs przeprowadziła p Katarzyna Krakowiak z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku. UMiG w Drobinie reprezentowała p. Mariola Wróblewska
Uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi  w formie  krzyżówek, rebusów  i testu  wyboru.
Laureatami w kategorii klas II zostali uczniowie naszej szkoły: Gabriel Jóźwiak zdobył I miejsce, Daniel Sadowski II miejsce.
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie; Dyplomy, Podziękowania  PSSE w Płocku.
Opracowała Elżbieta Dworakowska

 

 

 

 

 

 

 
free poker