Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Organizacje - Związek Harcerstwa Polskiego

Tradycją Betlejemskiego Światełka Pokoju jest jego "wędrówka".

Powędrowało więc do p. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, który otrzymał Światełko od członków ZHP z Drobina i Łęga Probostwa, następnie w dniu 20 grudnia 2018 r. BŚP zostało przekazane Dyrekcji Szkoły oraz przedstawicielom każdej z klas, zaś w niedzielę 23 grudnia  zostało przekazane do kościoła parafialnego w Łęgu Probostwie.

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker