Spotkanie z krwiodawcami.

Organizacje - Polski Czerwony Krzyż

W Dniach Honorowych Dawców Krwi PCK na zaproszenie opiekunek SZ PCK do naszej szkoły przybyli Pan Janusz Górecki  i Pan Mieczysław Kozłowski.

 

Gości przywitali uczniowie, złożyli życzenia z okazji przypadającego święta  oraz przypomnieli jakim cennym  darem jest krew. Panowie  bardzo ciekawie opowiadali o honorowym krwiodawstwie. Następnie  zainteresowana tematyką młodzież zadawała liczne pytania, a goście wyczerpująco udzielali odpowiedzi. Liczymy,  że za kilka lat ktoś z obecnych gimnazjalistów i uczniów klasy VIII  podejmie decyzję o byciu krwiodawcą. Dziękujemy Krwiodawcom za przybycie na  spotkanie i  życzymy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi  przede wszystkim zdrowia.

Teresa Tatuch
Elżbieta Dworakowska

 

 

 

 

 

 
free poker