Narodowe czytania "Przedwiośnia".

Aktualności - Aktualności

Akcja "Narodowe czytania "Przedwiośnia"." po raz pierwszy odbyła się  11 września. Przeprowadzono ją  wśród uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych.

 

Uczestnikami byli również pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Organizatorki wspólnie z uczniami wykonały tematyczne gazetki informacyjne i propagujące czytanie. Takie działania będą przeprowadzane raz w miesiącu na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Osobami czytającymi byli: nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni, dyrekcja szkoły oraz uczniowie.
Na holu głównym jest udostępniona dla wszystkich gazetka, na której umieszczono fragmenty "Przedwiośnia" celem spokojnego czytania podczas przerw międzylekcyjnych. W akcję będą zaangażowani wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.

Organizatorki: Małgorzata Witkowska
Izabella Jarzębowska

 

 

 

 

 

 
free poker