Sprzątanie Świata

Organizacje - Liga Ochrony Przyrody

W Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie, przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Drobin zorganizowano i przeprowadzono akcję ogólnopolską
"Sprzątanie Świata".

 

Urząd Miasta i Gminy Drobin zakupił worki oraz rękawice. Uczniowie klas VIA i VI B pod opieką pań Małgorzaty Witkowskiej i Izabelli Jarzębowskiej sprzątali teren wokół szkoły, kościoła oraz  przystanku autobusowego. W ramach akcji wykonano gazetki tematyczne oraz przeprowadzono lekcje .

Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

 

 
free poker