Narodowe czytania "Przedwiośnia".

Aktualności - Aktualności

Akcja "NARODOWE CZYTANIE PRZEDWIOŚNIA" odbyła się  11 września.

 

Przeprowadzono ją  wśród uczniów Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Uczestnikami byli również pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Organizatorki wspólnie z uczniami wykonały tematyczne gazetki informacyjne i propagujące czytanie. Takie działania będą przeprowadzane raz w miesiącu na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Osobami czytającymi byli: nauczyciele, rodzice, pracownicy niepedagogiczni, dyrekcja szkoły oraz uczniowie. Na holu głównym jest udostępniona dla wszystkich gazetka, na której umieszczono fragmenty "Przedwiośnia" celem spokojnego czytania podczas przerw lekcyjnych. W akcję będą zaangażowani wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
Organizatorki: Małgorzata Witkowska
Izabella Jarzębowska

 

 

 

 

 

 

 

 
free poker