"Przyroda – Twój Przyjaciel"

Aktualności - Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w konkursie organizowanym przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Płocku pod hasłem "Przyroda – Twój Przyjaciel". Tematem wiodącym edycji 2018 byli "Mieszkańcy ekosystemów wodnych".
W Szkole Podstawowej uczestniczyło 11 uczniów, a w oddziałach gimnazjalnych 3 uczniów.
Prace te przedłożono w Zarządzie w Płocku celem dalszej oceny.
Na szczeblu powiatowym nagrodzono prace uczniów:
1.    Klaudia Jóźwiak – I miejsce – praca na wystawie w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku
2.    Maja Ostrowska – I miejsce
3.    Igor Sawicki – II miejsce
4.    Piotr Murawski – III miejsce
5.    Patryk Baranowski – wyróżnienie
Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody książkowe, dyplomu i nagrody rzeczowe.
Sponsorem nagród dla naszych uczniów był Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Andrzej Samoraj, a dla Klaudii Jóźwiak Starosta Płocki.
Opiekunka SKLOP:
Małgorzata Witkowska

 
free poker