Edukacja o polityce.

Aktualności - Aktualności

W dniu 29 maja 2018 r. odbyły się warsztaty  z programu CEO „Edukacja o polityce”, moduł „Media”.

 

Zajęcia trwały 3 godziny i  wzięło w nich udział 21 uczniów.
Warsztaty dotyczące mediów były realizowane podczas  zajęć  dodatkowych dla  chętnych uczniów  z klas drugich i trzecich oddziałów  gimnazjalnych.
Uczniowie pracowali wykorzystując materiały i scenariusze CEO.  Swoje przemyślenia przedstawiali na kartach i omawiali na forum.  Respektowali zasady dobrej dyskusji . Byli bardzo zaangażowani w lekcję. Potrafili uszanować odmienne zdanie swoich kolegów.
Zrealizowaliśmy tematy:
Media publiczne. Funkcje i zadania mediów w państwie demokratycznym,
Media publiczne. Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym?
Najtrudniejsze było dla uczniów, na początku zajęć, odróżnienie mediów publicznych od komercyjnych.
Najbardziej  zaskakującą wiadomością było bardzo wysokie opłacanie abonamentu w Wielkiej Brytanii w przeciwieństwie do naszego kraju.
Młodzież doszła do wniosku, że media są warunkiem państwa demokratycznego, a nasze media publiczne spełniają wszystkie warunki Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
Uczniowie zdobyli wiele informacji, które nie pojawiają się w procesie nauczania i stwierdzili, że temat jest bardzo interesujący i godny pogłębienia w roku następnym.
W dniu 5 czerwca 2018r odbyły się warsztaty  programu CEO „Edukacja o Polityce”, moduł- „Relacje USA, NATO, UE” i trwały 3 godziny. Wzięło w nich udział 18 uczniów.
Zajęcia dotyczące relacji USA, NATO, UE  były realizowane podczas  zajęć  dodatkowych dla  chętnych uczniów  z klas drugich i trzecich oddziałów  gimnazjalnych.
Uczniowie pracowali wykorzystując materiały i scenariusze CEO. Pracowali w grupach oraz wypowiadali się indywidualnie . Dzielili się swoimi wiadomościami i przemyśleniami. Respektowali zasadę tolerancji dla innych poglądów. Korzystali  z pomocy  znanych z lekcji OK.  
Podczas zajęć zrealizowano tematy:
Suwerenność i współpraca międzynarodowa. W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej?
Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia z NATO? Czy Polska powinna zwiększać wydatki na obronność?
Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia z UE? Czy Polska powinna przyjąć euro?
Najtrudniejsze  dla uczniów było podanie przykładów polityk, działań, w których Polska przekazała kompetencje na poziom unijny.
Najlepiej uczniowie poradzili sobie z oceną różnych stwierdzeń, gdzie w 100% zgadali się ze sobą.
Młodzież doszła do wniosku, że suwerenność  państwa jest  dla nich bardzo ważna. Popierają w pełni  zbliżenie Polski   z NATO i zwiększenie wydatków na obronność.  Dostrzegają pozytywne skutki bycia w UE, ale też krytycznie odnoszą się do niektórych posunięć , oceniając je, jako „zamach” na suwerenność.
Uczniowie zdobyli wiele nowych, ciekawych informacji , które wzbudziły  zainteresowanie otaczającym  ich światem.

 

 

 

 

 

 
free poker