Konkurs prozdrowotny

Organizacje - Polski Czerwony Krzyż

18 maja 2018 r. nasza szkoła gościła uczestników i opiekunów międzyszkolnego konkursu  MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH, którego celem było  rozwijanie prozdrowotnych zainteresowań wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia, inspirowanie nauczycieli do współpracy, integracja dzieci z różnych placówek.

Organizatorem  konkursu była Sekcja Oświaty Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, współorganizatorami  Urząd Miasta i Gminy w Drobinie oraz Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie . W konkursie wzięło udział 14 uczniów z kl. II i III Szkół Podstawowych w Drobinie, Cieszewie i Łęgu Probostwie. Konkurs przeprowadziła p Katarzyna Krakowiak z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku. UMiG w Drobinie reprezentowała p. Mariola Wróblewska
Uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi  w formie  rebusów, krzyżówek i testu  wyboru.
Uczennice naszej szkoły: Maja Jeżewska zdobyła I miejsce, Alicja Grabowska III miejsce w swoich  kategoriach wiekowych, Adam Dymek wyróżnienie.
Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie; Dyplomy, Podziękowania  i pamiątkowe gadżety PSSE w Płocku.
Opracowała Elżbieta Dworakowska

 

 

 

 

 

 

 
free poker