Eko - Monster.

szkoła promująca zdrowie - SzPZ

Uczniowie szkoły podstawowej klas I – VII aktywnie odpowiedzieli na prośbę uczestnictwa w konkursie plastycznym "EKO – MONSTER".

Celem konkursu było kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez uczniów potwora/maszynę – Eko – Monstera, który pokazuje cztery kluczowe rodzaje zanieczyszczeń powietrza.
Na konkurs wpłynęło 5 prac wykonanych przez uczniów klasy IA, III B, VA, VI, VII.
Komisja w składzie:
- Aleksandra Witkowska
- Elżbieta Szymerska
- Jolanta Ziółkowska
- Ewa Fawrel
Wybrała 3 prace na szczeblu szkolnym celem przedłożenia dalszej ocenie na szczeblu II. Są to prace uczniów klas: I A, IIIB, VI. Koordynator- pani Małgorzata Witkowska dopełniła wszelkich formalności i przesłała stosowną dokumentację do organizatora Posła na Sejm RP Marka Opiołka celem dalszej oceny. Czekamy na wyniki.
Koordynator:
Małgorzata Witkowska

 

 

 

 

 

 

 
free poker