Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę.

Aktualności - Aktualności

Projekt ”Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” jest projektem edukacyjnym, opracowanym i przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF, a nasz klub postanowił wziąć w nim udział.

Celem projektu  było:
• Pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka,
• Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
• Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii.
Cele osiągnęliśmy uczestnicząc w projektach filmów, warsztatach, pogadankach.
Daliśmy wyraz solidarności pisząc kartki do dzieci z Syrii- my dzieci z „Bolende” oraz zbierając fundusze, które w kwocie 469,60 złotych przekazaliśmy na konto Stowarzyszenia Unicef  Polska.
Dziękujemy Wszystkim za udział w projekcie.
Opiekun SK Unicef:
Marzenna Dąbrowska
Członkowie: Aleksandra Myślińska
Fabian Kraśniewski

 

 

 

 

 

 
free poker